Klubben setter stor pris på at du ønsker å bli medlem. Dette gir oss bedre mulighet til å fortsette som konsertarrangør og kanskje til og med utvide tilbudet. Som vanlig medlem vil du nyte godt av fortløpende tilbud fra oss, fra andre klubber samt de medlemsfordelene vi har gjennom Norsk Jazzforum. Tilbudene sendes ut på e-post og/eller sms og legges ut på Gnist. En app vi anbefaler alle å installere. Som støttemedlem vil du automatisk få all relevant informasjon om klubbens virksomhet. Alle medlemmer har stemmerett på klubbens årsmøte. Dine personopplysninger (som du gir samtykke til lagring ved innmelding) bruker vi kun til å oppfylle avtale om medlemskap og for å yte medlemsservice. Klubben har eget opplegg for internkontroll av bruk og avvik i forhold til dette. Velkommen!
Medlemstype Pris
Medlem 250,00 Til Innmelding
Støttemedlem 100,00 Til Innmelding